Úvod

TSS Cargo a.s. je třetí největší společností v České republice, zaměřena na železniční přepravu. Hlavní činností je provozování drážní dopravy, produkty a služby přeprav a pronájem speciálních vozů.

Produkty a služby

  • provozování drážní dopravy
  • technologické  přepravy
  • pronájem  speciálních  vozů
  • pronájem lokomotiv

Lokomotivy

TSS Cargo a.s. vlastní motorové lokomotivy řady 711, 721, 730, 740, 742, 753 a elektrické řady 180 . Lokomotivy slouží pro nákladní přepravu , posun a přetah speciálních vozidel a vozů běžné stavby.

Železniční nákladní vozy
 
TSS Cargo a.s. vlastní speciální vozy. Jedná se především o typové vozy řady Chopper, Ua, Facc, Smmp, Rmms , Falns a některé další používané při práci traťových strojů. Realizujeme technologické přepravy speciálními vozy (výsypné a zásobníkové vozy pro přepravu sypkých materiálů).
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Společnost TSS Cargo a.s., se sídlem Na Valše 676/18, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ : 29393736, jako provozovatel vlečky, tímto sděluje dle ust. § 22a, odst.3 zákonač. 266/1994 Sb., o drahách v účinném znění (ZoD), že výše uvedené vlečky jsou „veřejně nepřístupné“ a to z důvodu dle ust. § 22a, odst. 1 písm. b) ZoD, neboť slouží výhradně potřebě svého vlastníka.

Název vlečky : TSS Hulín, číslo úředního povolení ÚP/2017/5074-1, vydané Drážním úřadem v Praze.

Název vlečky : TSS Borohrádek, číslo úředního povolení : ÚP/2017/5073-1, vydané Drážním úřadem v Praze.

 

Dotační program: vybavení vozidel systémem GSM-R. VÍCE NA AKTUALITY.

Oznámení o přeměně akcií

31. 10. 2016

Dotační program: vybavení vozidel systémem GSM-R.

15. 4. 2014

Archiv aktualit
+420 596 172 382
office@tsscargo.cz
informace pro DU