Přepravní společnost TSS Cargo a.s.

TSS Cargo a.s. je dynamicky rozvíjející se nízkorozpočtová společnost, která je již nyní třetí největší společností v České republice, zaměřena na železniční přepravu.

Hlavní činností je provozování drážní dopravy, produkty a služby přeprav a pronájem speciálních vozů. Společnost je především zaměřena na stavební železniční trh, což představuje přepravu komodit, jako jsou například kolejové pole, štěrky, pražce a podobné.

Provozování drážní dopravy                                                                                                                                                             Provozování  drážní  dopravy,  technologických  přeprav  a  pronájem  speciálních  vozů  je jednou z oblastí služeb, kterou TSS Cargo a.s. nabízí. 

Realizujeme technologické přepravy s využitím vlastních speciálních vozů (výsypné a zásobníkové vozy pro přepravu sypkých materiálů jako je štěrk, štěrkopísek, štěrkodrť, vytěžený materiál kolejového lože, vozy s válečkovou dráhou a podvozky pro přepravu kolejových polí) v rámci stavebních akcí.

K těmto speciálním vozům, má TSS Cargo a.s. k dispozici rovněž trakční prostředky, převážně dieselové lokomotivy. Konkrétní realizace přeprav závisí na navržené technologii práce a je možné ji provádět jak při investičních akcích, tak i v rámci opravných a udržovacích prací na železničních tratích. Výhodou této nabídky pro zákazníky je komplexnost služeb, kterou TSS Cargo a.s. zajišťuje.      

 

uvod

  • Provozování drážní dopravy
  • Technologické přepravy
  • Pronájem speciálních vozů
  • Pronájem lokomotiv
 
 
Motorové lokomotivy
TSS Cargo a.s. vlastní lokomotivy řady 711, 721, 730, 740, 742 a 753. Lokomotivy slouží pro nákladní přepravu , posun a přetah speciálních vozidel a vozů běžné stavby.
 
Železniční nákladní vozy
TSS Cargo a.s. vlastní speciální vozy. Jedná se především o typové vozy řady Chopper, Ua, Facc, Smmp, Rmms , Falns 54.sk a některé další používané při práci traťových strojů. Realizujeme technologické přepravy speciálními vozy (výsypné a zásobníkové vozy pro přepravu sypkých materiálů).

 

Společnost TSS Cargo a.s., se sídlem Na Valše 676/18, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ : 29393736, jako provozovatel vlečky, tímto sděluje dle ust. § 22a, odst.3 zákonač. 266/1994 Sb., o drahách v účinném znění (ZoD), že výše uvedené vlečky jsou „veřejně nepřístupné“ a to z důvodu dle ust. § 22a, odst. 1 písm. b) ZoD, neboť slouží výhradně potřebě svého vlastníka.

Název vlečky : TSS Hulín, číslo úředního povolení ÚP/2017/5074-1, vydané Drážním úřadem v Praze.

Název vlečky : TSS Borohrádek, číslo úředního povolení : ÚP/2017/5073-1, vydané Drážním úřadem v Praze.

 

Dotační program: vybavení vozidel systémem GSM-R. VÍCE NA AKTUALITY.

Oznámení o přeměně akcií

31. 10. 2016

Dotační program: vybavení vozidel systémem GSM-R.

15. 4. 2014

Archiv aktualit
+420 596 172 382
info@tsscargo.cz
informace pro DU