Aktuality

Dotační program: vybavení vozidel systémem GSM-R.

15. 4. 2014

Dotační projekt „Vybavení vozidel systémem GSM-R, TSS Cargo.a.s.“ Společnost TSS Cargo podala v roce 2012 projektovou žádost na vybavení vozidel systémem GSM-R v rámci operačního programu Doprava, 2.kola výzvy - oblast podpory 1.2 Interoperabilita v železniční dopravě, prioritní osy Modernizace železniční sítě TEN-T. Ukončení celého dotačního projektu je naplánováno na 31.12.2014. V současné době probíhají jednotlivé montáže. Na projekt vybavení HV digitální radiostanicí bylo vytipováno 30 lokomotiv, z toho u 4 HV bude proveden upgrade software a hardware radiostanice VS67 a u zbylých 26 ks radiostanic bude proveden upgrade stávající soupravy VS47 na verzi VS67, tak aby všechny osazené radiostanice splňovaly podmínky TSI. Cílové provedení díla bude umožňovat hlasové spojení v systému GSM-R dle EIRENE s přípravou pro GSM-R STOP, integrovaný simplexní režim 150MHz a spojení v systému TRS 450 MHz pro Českou republiku, Slovensko a Polsko. Vybavením hnacích vozidel radiostanicí GSM-R přispěje TSS Cargo ke zvýšení bezpečnosti provozování drážní dopravy a ke zvýšení konkurenceschopnosti nákladní drážní dopravy vůči dopravě silniční.


Oznámení o přeměně akcií

31. 10. 2016

Dotační program: vybavení vozidel systémem GSM-R.

15. 4. 2014

Archiv aktualit
+420 596 172 382
office@tsscargo.cz
informace pro DU