O firmě

TSS Cargo a.s. je dynamicky rozvíjející se nízkorozpočtová společnost která vznikla v roce 2012 a nyní je třetí největší společností v České republice, zaměřena na železniční přepravu. Hlavní činností je provozování drážní dopravy, produkty a služby přeprav a pronájem speciálních vozů. Společnost je především zaměřena na stavební železniční trh, což představuje přepravu komodit, jako jsou například kolejové pole, štěrky, pražce a podobné.

Realizujeme technologické přepravy s využitím vlastních speciálních vozů (výsypné a zásobníkové vozy pro přepravu sypkých materiálů jako je štěrk, štěrkopísek, štěrkodrť, vytěžený materiál kolejového lože, vozy s válečkovou dráhou a podvozky pro přepravu kolejových polí) v rámci stavebních akcí.

K těmto speciálním vozům máme také k dispozici rovněž trakční prostředky a to převážně dieselové ale také i elektrické lokomotivy. Konkrétní realizace přeprav závisí na navržené technologii práce a je možné ji provádět jak při investičních akcích, tak i v rámci opravných a udržovacích prací na železničních tratích. Výhodou této nabídky pro zákazníky je komplexnost služeb, kterou TSS Cargo a.s. zajišťuje.                                                                                                                                  

 
Organizační struktura: Statutární orgán-představenstvo
Ing. Rudolf Šuška- člen představenstva

Dozorčí rada
Ing. Emil Darovský- člen dozorčí rady

 

Oznámení o přeměně akcií

31. 10. 2016

Dotační program: vybavení vozidel systémem GSM-R.

15. 4. 2014

Archiv aktualit
+420 596 172 382
office@tsscargo.cz
informace pro DU