O firmě

Současnost
TSS Cargo a.s. vznikla 1.1.2012.

TSS Cargo a.s. je dynamicky rozvíjející se nízkorozpočtová společnost, která je již nyní třetí největší společností v České republice, zaměřena na železniční přepravu.

Hlavní činností je provozování drážní dopravy, produkty a služby přeprav a pronájem speciálních vozů. Společnost je především zaměřena na stavební železniční trh, což představuje přepravu komodit, jako jsou například kolejové pole, štěrky, pražce a podobné.

Produkty a služby

Provozování drážní dopravy                                                                                                                                                             Provozování drážní dopravy,  technologických  přeprav a  pronájem  speciálních  vozů  je  jednou  z  oblastí  služeb, kterou TSS Cargo a.s. nabízí.

Realizujeme technologické přepravy s využitím vlastních speciálních vozů (výsypné a zásobníkové vozy pro přepravu sypkých materiálů jako je štěrk, štěrkopísek, štěrkodrť, vytěžený materiál kolejového lože, vozy s válečkovou dráhou a podvozky pro přepravu kolejových polí) v rámci stavebních akcí.

K těmto speciálním vozůmmá TSS Cargo a.s. k dispozici rovněž trakční prostředky, převážně dieselové lokomotivy. Konkrétní realizace přeprav závisí na navržené technologii práce a je možné ji provádět jak při investičních akcích, tak i v rámci opravných a udržovacích prací na železničních tratích. Výhodou této nabídky pro zákazníky je komplexnost služeb, kterou TSS Cargo a.s. zajišťuje.                                                                                                                                                

   

 
Organizační struktura: Statutární orgán-představenstvo
Ing. Rudolf Šuška- člen představenstva

Dozorčí rada
Ing. Emil Darovský- člen dozorčí rady

 

Oznámení o přeměně akcií

31. 10. 2016

Oznámení o přeměně akcií na zaknihované akcie, výzva akcionářům. Obchodní společnost TSS Cargo a.s. se sídlem Ostrava - Přívoz, Na Valše 676/18, PSČ 70200, identifikační číslo: 29393736, zapsaná v

Dotační program: vybavení vozidel systémem GSM-R.

15. 4. 2014

Dotační projekt

Archiv aktualit
+420 596 172 382
info@tsscargo.cz
informace pro DU