Produkty a služby

Lokomotivy 

TSS Cargo a.s. vlastní motorové lokomotivy řady 711, 721, 730, 740, 742, 753 a elektrické lokomotivy řady 180. Lokomotivy slouží pro nakládní přepravu , posun a přetah speciálních vozidel a vozů běžné stavby.

 
 
Železniční nákladní vozy
 
TSS Cargo a.s. vlastní železniční nákladní vozy typů např.  Faccpp, Faccpps, Faccs, Ua, Uas, Smmp, Rmms , Falns, Eanos, Eans, Tamns a mnoho dalších vyžadující přepravu různých druhů nákladu. Realizujeme technologické přepravy speciálními vozy (výsypné a zásobníkové vozy pro přepravu sypkých materiálů) při pracích traťových strojů. Nabízíme pronájem zelezničních vozů.

Přehled základních typů vozů

Uas, typ 428V

Uas, typ 428V
Popis:
Čtyřnápravový oboustranně výklopný vůz, určený k dopravě sypkých substrátů jako štěrku, kameniva, písku, zeminy apod. Skříň vozu je sklopná na obě strany o 45° pomocí pneumatických válců. Maximální výška vozu v poloze klopení je 4 250 mm nad TK.
Technická data:
Rozchod vozu1 435 mm
Maximální rychlost vozu100 km/h
Hmotnost prázdného vozu27 t
Hmotnost na nápravu20 t
Šířka vozu3 080 mm
Výška vozu3 205 mm
Max. hmotnost nákladu53 t
Max. hmotnost loženého vozu80 t
Ložný prostor31 m3
Ložná plocha26 m2
Délka vozu přes nárazníky12 540 mm
Průměr kola920 mm
PodvozkyY 25 Rs
Pneumatická brzdaDAKO DK-GP

Faccpp, typ 9-429.0

Faccpp, typ 9-429.0
Popis:
Čtyřnápravový nákladní vysokostěnný otevřený železniční vůz s vyprazdňováním samospádem, oboustranným střídavým, řízeným, nízkým. Nemá rovnou podlahu a není možné jeho vyklápění ani na čelním ani na bočním rotačním výklopníku. Ovládání výsypného mechanizmu se provádí z pracovní plošiny. Vůz je určen k přepravě štěrku na opravy, rekonstrukce a stavby železničních tratí.
Technická data:
Rozchod vozu1 435 mm
Max. rychlost vozu65 km/h
Rychlost vozu pracovní3 až 5 km/h
Hmotnost prázdného vozu21,6 t
Ložná hmotnost58 t
Hmotnost loženého vozu80 t
Hmotnost na nápravu20 t
Ložený objem bez vrchlíku/s vrchlíkem30,6/38 m3
Délka vozu přes nárazníky11 190 mm
Šířka vozu3 114 mm
Výška vozu3 196 mm
Podvozky2XTa
Pneumatická brzdaDAKO DK G

Rmms, typ 9-216.0

Rmms, typ 9-216.0
Popis:
Plošinový čtyřnápravový vůz, určený pro přepravu kusových, dlouhých zásilek, silničních vozidel.
Technická data:
Rozchod vozu1 435 mm
Maximální rychlost vozu100/120 km/h
Hmotnost prázdného vozu20,4 t
Hmotnost na nápravu20 t
Ložná šířka2 900 mm
Ložná délka12 644 mm
Max. hmotnost nákladu59,6 t
Max. hmotnost loženého vozu80 t
Ložná plocha36.5 m2
Délka vozu přes nárazníky14 040 mm
Průměr kola920 mm
PodvozkyY 25 Rs
Pneumatická brzdaDAKO DK-GP  

Smmps, typ 5-438.7

Smmps, typ 5-438.7
Popis:
Čtyřnápravový plošinový vůz určený pro přepravu dlouhých nákladů, objemných kusových zásilek, kolové a pásové techniky.
Technická data:
Rozchod vozu1 435 mm
Maximální rychlost prázdného vozu80 km/h
Hmotnost prázdného vozu22,5 t
Ložná šířka3 110 mm
Ložná délka14 000 mm
Max. hmotnost nákladu56 t
Ložný objem17,3 m3
Ložná plocha43,5 m2
Délka vozu přes nárazníky15 240 mm
Průměr kola940 mm
Podvozky26-2.8 alternativně 26-2.7.
Pneumatická brzdaDAKO CV1-D14  

Falns, typ 9-436.1

Falns, typ 9-436.1
Popis:
Čtyřnápravový otevřený výsypný vůz s ručním a pneumatickým ovládáním výsypných klapek určený pro přepravu uhlí, koksu a štěrku, schválený do mezinárodního provozu podle TSI.
Technická data:
Hmotnost prázdného vozu25 t ± 3%
Rozchod1 435 mm
Ložná hmotnost65 t
Hmotnost loženého vozu90 t
Hmotnost na nápravu22,5 t
Ložný objem85 m3
Délka vozu přes nárazníky13 700 mm
Typ podvozkuY25 Ls(s)
Max. rychlost prázdného vozu120 km/h
Max. rychlost loženého vozu při hmotnosti na nápravu 22,5 t100 km/h
Max. rychlost loženého vozu při hmotnosti na nápravu 20 t120 km/h
Tlaková brzdaDAKO-GP-A K  

Ua, typ 418V

Ua, typ 418V
Popis:
Čtyřnápravový oboustranně výklopný vůz, určený k dopravě sypkých substrátů jako štěrku, kameniva, písku, zeminy apod. Skříň vozu je sklopná na obě strany o 45° pomocí pneumatických válců. Maximální výška vozu v poloze klopení je 4 250 mm nad TK.
Technická data:
Rozchod vozu1 435 mm
Maximální rychlost vozu65 km/h
Hmotnost prázdného vozu27 t
Hmotnost na nápravu20 t
Šířka vozu3 080 mm
Výška vozu3205 mm
Max. hmotnost nákladu53 t
Max. hmotnost loženého vozu80 t
Ložný prostor31 m3
Ložná plocha26 m2
Délka vozu přes nárazníky12 540 mm
Průměr kola960 mm
Podvozky2XTa
Pneumatická brzdaDAKO DK-GP  

Faccpps, typ 9-428.0

Faccpps, typ 9-428.0
Popis:
Čtyřnápravový výsypný vůz určený k přepravě kameniva. Vůz je vybaven zařízením pro řízené vysypávání nákladu a rozhrnování při pomalé jízdě vozu. Výsypka vozu, umístěna na páteři rámu umožňuje řízené vysypávání substrátu klapkami :
- vnější klapky umožňují dávkování za hlavy kolejnice do vnějšího prostoru železničního svršku
- vnitřní klapky umožňují dávkování do prostoru mezi kolejnice.
Ovládání klapek je pneumatickými válci a pákovým převodem,klapky jsou v přepravní poloze zajištěny aretací. Pod výsypkou se nachází rám dávkovače, jehož zvedáním a spouštěním se reguluje rozhrnování substrátu při pomalé jízdě vozu, rám je ovládán pneumaticky válci.V přepravní poloze je rám dávkovače zajištěn bezpečnostními závěsy. Ovládání vysypávání nákladu je z plošiny vozu, pomocí pneumatických ventilů.
Technická data:
Rozchod vozu1 435 mm
Maximální rychlost vozu100 km/h
Rychlost vozu pracovní3 až 5 km/h
Hmotnost prázdného vozu24 t
Ložná hmotnost48 t
Hmotnost loženého vozu72 t
Hmotnost na nápravu18 t
Ložený objem32,5 m3
Délka vozu přes nárazníky12 190 mm
Šířka vozu3 114 mm
Výška vozu3 685 mm
PodvozkyY25Rs, Y25Cs
Pneumatická brzdaDAKO DK G-P  

Faccs, typ 9-407.0

Faccs, typ 9-407.0
Popis:
Vůz je určen pro přepravu volně ložených hromadných a sypkých substrátů, které při přepravě nevyžadují krytý ložný prostor.
Technická data:
Rozchod vozu1 435 mm
Max. rychlost vozu100 km/h
Hmotnost prázdného vozu24 t
Ložná hmotnost56 t
Hmotnost loženého vozu80 t
Hmotnost na nápravu20 t
Ložený objem38 m3
Délka vozu přes nárazníky12 740 mm
Šířka vozu3 100 mm
Výška vozu4 000 mm
Podvozky26-2.8
Pneumatická brzdaDAKO CV1-D14  

Smmp, typ 416 ,9-208.5

Smmp, typ 416 ,9-208.5
Popis:
Čtyřnápravový plošinový vůz určený pro přepravu dlouhých nákladů, objemných kusových zásilek, kolové a pásové techniky.
Technická data:
Rozchod vozu1 435 mm
Maximální rychlost prázdného vozu100 km/h
Hmotnost prázdného vozu22,5 t
Ložná šířka2 900 mm
Ložná délka12 620 mm
Ložná plocha36,6 m2
Délka vozu přes nárazníky13 860 mm
Průměr kola920 mm
Podvozky26-2.8
Pneumatická brzdaDAKO CV1-D14

Sggrss 80´

Sggrss 80´
Popis:
Šestinápravový kloubový vůz na přepravu ISO kontejnerů délky 20´, 30´, 40´ a výměnných nástaveb skupin 1, 2, 3, 3a a 4. Vůz je schválený do mezinárodního provozu podle TSI.
Technická data:
Rozchod vozu1 435 mm
Maximální rychlost vozu120 km/h
Ložná hmotnost107,5 t
Hmotnost na nápravu22,5 t
Hmotnost loženého vozu135,0 t
Šířka vozu2 970 mm
Výška vozu1 155 mm
Délka vozu přes nárazníky26 390 mm
PodvozkyY 25 Rs
BrzdaKNORR-KE-GP-A

Eanos, typ 9-149.0

Eanos, typ 9-149.0
Popis:
Čtyřnápravový otevřený vysokostěnný vůz pro přepravu uhlí, koksu, rudy, hromadného substrátu, koksového zboží a šrotu, které k přepravě nevyžadují krytý prostor. Vůz je schválený do mezinárodního provozu podle TSI.
Technická data:
Rozchod vozu1 435 mm
Maximální rychlost vozu120 km/h
Ložná hmotnost67,5 t
Hmotnost loženého vozu90 t
Hmotnost na nápravu22,5 t
Délka vozu přes nárazníky14 040 mm
Výška vozu3 205 mm
Ložný objem72 m3
Ložná plocha35,5 m2
PodvozkyY 25 Ls(s)
BrzdaDAKO-GP-A-K

Eans, typ 9-105.0

Eans, typ 9-105.0
Popis:
Čtyřnápravový otevřený vysokostěnný vůz pro přepravu uhlí, koksu, rudy, hromadného substrátu, koksového zboží a šrotu, které k přepravě nevyžaduje krytý prostor.
Technická data:
Rozchod vozu1 435 mm
Maximální rychlost vozu120 km/h
Hmotnost prázdného vozu22,5 t
Hmotnost na nápravu22,5 t
Hmotnost loženého vozu90 t
Ložná délka12,80 m
Ložná šířka2,76 m
Ložný objem72 m3
Ložná plocha35,5 m2
PodvozkyY 25 Ls(s)
BrzdaKNORR KE-GP-A

Tamns, typ 9-149.1

Tamns, typ 9-149.1
Popis:
Čtyřnápravový vysokostěnná nákladní vůz s otevíratelnou střechou. Vůz je konstruován pro provoz v režimu \\\"S\\\". Vůz je učen pro přepravu sypkého i kusového nákladu chráněného před povětrnostními podmínkami.
Technická data:
Rozchod vozu1 435 mm
Maximální rychlost vozu120 km/h
Ložný objem82,5 m3
Ložná hmotnost65,4 t
Hmotnost loženého vozu90 t
Hmotnost na nápravu22,5 t
PodvozkyY 25 Ls(s)
BrzdaKNORR KE-GP-A  

Ealos-t 058

Popis:
Otevřený 4 nápravový nákladní vůz sloužící přednostně pro přepravu dřevěné kulatiny o délce 2 až 4m.
Technická data:
Rozchod vozu1 435 mm
Maximální rychlost vozu120 km/h
Ložná hmotnost54,5 t
Ložná délka12 800 mm
Ložná šířka2 760 mm
Ložná výška2 095 mm
Ložný objem72 m3
Ložná plocha35,3 m2
BrzdaKE-GP

Eanos, RVG 01.00

Popis:
Čtyřnápravový vysokostěnný vůz pro přepravu uhlí, koksu, rudy, hromadného substrátu a koksového zboží.
Technická data:
Rozchod vozu1 435 mm
Maximální rychlost vozu120 km/h
Ložná hmotnost65,6 t
Hmotnost loženého vozu90 t
Hmotnost na nápravu22,5 t
Délka vozu přes nárazníky15 740 mm
Výška vozu3 300 mm
Ložný objem82,5 m3
Ložná plocha39,4 m2
PodvozkyY 25 Ls(s)d1
BrzdaKE-GP

Fals 164

Popis:
Čtyřnápravový otevřený výsypný vůz určený pro přepravu uhlí a koksu s pneumatickým ovládáním výsypných klap z plošiny vozu.
Technická data:
Rozchod vozu1 435 mm
Maximální rychlost vozu120 km/h
Hmotnost prázdného vozu26,5 t
Hmotnost na nápravu20 t
Hmotnost loženého vozu80 t
Ložný objem75 m3
PodvozkyY 25 Cs
BrzdaKE-GP

Rmms 662

Popis:
Plošinový čtyřnápravový vůz, určený pro přepravu kusových, dlouhých zásilek, silničních vozidel.
Technická data:
Rozchod vozu1 435 mm
Maximální rychlost vozu120 km/h
Hmotnost prázdného vozu19 t
Ložná šířka2 720 mm
Ložná délka11 140 mm
Max. hmotnost nákladu60,5 t
Ložná plocha35 m2
Délka vozu přes nárazníky12 520 mm
Pneumatická brzdaKE-GP  

Tams, typ 9-107.17

Popis:
Čtyřnápravový nákladní vůz s odsuvnou plachtovou střechou. Vůz je učen pro přepravu sypkého i kusového zboží a zboží vyžadující ochranu před povětrnostními vlivy
Technická data:
Rozchod vozu1 435 mm
Maximální rychlost prázdného vozu120 km/h
Ložná plocha36 m2
Ložný objem72 m3
Ložná hmotnost55,6 t
Hmotnost loženého vozu80 t
Hmotnost na nápravu20 t
PodvozkyY 25 Rs1
BrzdaDAKO CV 1 D 16  

Sgns(s) 60´

Sgns(s) 60´
Popis:
Čtyřnápravový vůz řady Sgns(s) 60´ na přepravu kontejnerů a výměnných nástaveb. Vůz vyhovuje předpisům TSI podle rozsahu uvedeném v TP. Druh nákladu: ISO kontejnery a VN sle UIC. Způsob nakládky a vykládky vozu je svisle jeřábem, z boku vozíkem.
Technická data:
Rozchod1435mm
Ložná hmotnost72,1 t
Hmotnost prázdného vozu17,9 t ± 1,5%
Hmotnost loženého vozu90 t
Hmotnost na nápravu22,5 t
Typ podvozkuY25 Ls(s)
Max.rychlost prázdného vozu120 km/h
Max.rychlost loženého vozu při hm.na nápravu 20t120 km/h
Max.rychlost loženého vozu při hm.na nápravu 22,5t100 km/h
BrzdaKNORR-KE-GP-A  

Sdggmrss

Sdggmrss
Popis:
Vůz je určen na přepravu jeřábem manipulovatelných sedlových návěsu a normovaných výměnných nádrží/ kontejnerů, ve všech evropských železničních sítí s normovaným rozchodem.
Technická data:
Rozchod vozu1 435 mm
Maximální rychlost vozu120 km/h
Ložná hmotnost S/SS98,8 / 83,8 t
Hmotnost na nápravu S/SS22,5 / 20 t
Hmotnost loženého vozu S/SS135 / 120 t
Ložná délka2 x 16 185 mm
Délka vozu přes nárazníky34 200 mm
PodvozkyY25 Lssif(D); Y25 Lssi(D)

Slps, typ 4726

Popis:
Vůz pro vodorovnou překládku přepravních kontejnerů podle UIC 59. Tyto vozy odpovídají požadavkům typu 5a UIC (podle UIC 571-4) a byly vyrobeny jako další rozvoj tehdejších vozů ACTS typu 5b UIC.
Technická data:
Rozchod vozu1 435 mm
Maximální rychlost vozu120 km/h
Ložná hmotnost63,5 t
Hmotnost loženého vozu90 t
Hmotnost na nápravu22,5 t
Délka vozu přes nárazníky21 780 mm
Výška vozu1 190 mm
Ložný objemdle kontejneru
Ložná plochadle kontejneru
PodvozkyY 25 Ls(s)
BrzdaDAKO

Lgs, typ 579.1

Popis:
Dvounápravový vůz určený pro přepravu kontejnerů.
Technická data:
Rozchod vozu1 435 mm
Maximální rychlost vozu120 km/h
Ložná hmotnost30 t
Hmotnost loženého vozu41,4 t
Hmotnost na nápravu11,4 t
Délka vozu přes nárazníky13 640 mm
Výška vozu1 180 mm
Ložný objemdle kontejneru
Ložná plochadle kontejneru
Podvozkydvouosý
BrzdaKE2(a)dSL

Roos-t, typ 645

Popis:
Vůz je určen pro přepravu dlouhých a těžkých nákladů, přednostně jehličnatého kmenového dříví (částečně oloupaného), dubového a bukového kmenového dříví i řeziva.
Technická data:
Rozchod vozu1 435 mm
Maximální rychlost vozu120 km/h
Ložná hmotnost55 t
Hmotnost loženého vozu80 t
Hmotnost na nápravu20 t
Délka vozu přes nárazníky19 900 mm
Výška vozu3 960 mm
Ložný objem99 m3
Ložná plocha48,6 m2
PodvozkyY25 Rs
BrzdaKE2(c)AL2SL

Res

Popis:
Vůz je určen pro přepravu vybavení, válcovaného materiálu, řeziva atd. v mezinárodní dopravě a svojí konstrukcí odpovídá ustanovení vyhlášky UIC 571-2
Technická data:
Rozchod vozu1 435 mm
Maximální rychlost vozu100 km/h
Ložná hmotnost52 t
Hmotnost loženého vozu80 t
Hmotnost na nápravu20 t
Délka vozu přes nárazníky19 900 mm
Výška vozu2 550 mm včetně klanic
Ložný objem26 m3
Ložná plocha51 m2
PodvozkyY 25 Cs
BrzdaDAKO

Oznámení o přeměně akcií

31. 10. 2016

Dotační program: vybavení vozidel systémem GSM-R.

15. 4. 2014

Archiv aktualit
+420 596 172 382
office@tsscargo.cz
informace pro DU